Affie 100 Fonds

Affie100fonds

Affie 100 Fonds Trust

Dra by tot 'n kapitaalfonds van R 100 miljoen om die Affie-nalatenskap vir Affie seuns te verseker.